Snel naar hoofd content

Wat zijn ARIA attributen?

Accessible Rich Internet Applications (ARIA) definieert manieren om je website toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. Deze definities zijn vastgelegd door het World Wide Web Consortium (W​3​C).

ARIA attributen zijn H​T​M​L attributen die aan elementen kunnen worden toegevoegd om deze betekenis of beter toegankelijk te maken.

Semantische H​T​M​L boven ARIA

Het belangrijkste om te beseffen is dat semantische H​T​M​L altijd beter is dan het gebruik van ARIA attributen. Is er geen bestaand H​T​M​L element voor je toepassing? Dan kan je deze met ARIA attributen toegankelijk of zo toegankelijk mogelijk maken.

Het beste voor een toegankelijke website is sematische H​T​M​L.

Hoe wordt ARIA ondersteund?

ARIA wordt in de meeste assistive devices goed ondersteund, maar niet volledig. Dit is nog een reden om altijd te kijken naar een oplossing in semantische H​T​M​L en ARIA als laatste alternatief te gebruiken. De huidige ondersteuning van ARIA kan worden ingezien op PowerMapper.

Drie type ARIA attributen

Er zijn drie basis type voor de ARIA attributen die hieronder verder toegelicht zullen worden.

Rollen

Rollen (roles) geven aan wat voor element het betreffende element is of doet.

Landmarks

Veel rollen zijn zogenoemde landmarks en geven semantische waarde aan een element. Voorbeelden zijn role="navigation", role="banner" of role="main".

Semantische H​T​M​L heeft altijd de voorkeur boven ARIA

Zoals eerder genoemd gaat sematische HTML altijd boven ARIA. Dus ga in dit voorbeeld altijd voor de H​T​M​L elementen <nav> boven role="navigation", <header> boven role="banner" en <main> boven role="main".

Andere rollen

Andere rollen geven weer een structurele betekenis aan user interface (UI) elementen. Zoals bijvoorbeeld role="search", role="tablist" en role="tabpanel".

Eigenschappen

Eigenschappen (properties) geven een element extra betekenis. Een bekend voorbeeld hiervan is aria-label="" of aria-labelledby="".

Statussen

Statussen (states) kunnen een status van een element weergeven. Een goed voorbeeld is aria-expanded="true" om aan te geven dat een uitklap menu daadwerkelijk uitgeklapt is. Een ander voorbeeld is aria-hidden="true" wanneer een element niet zichtbaar is.

JavaScript

Alle statussen zijn over het algemeen dynamisch en zijn dus afhankelijk van JavaScript om er goed gebruik van te kunnen maken.

Meer weten over ARIA attributen?

In de komende periode zal ik een aantal veelgebruikte ARIA attributen uitlichten met daarbij horende voorbeelden en best-practices.

Bekijk alle blog artikelen

Scroll naar boven